0947 927 222

Xe nâng người Compact 10

+ Chiều cao làm việc tối đa: 10 m

+ Chiều cao sàn tối đa: 8 m

+ Sức nâng: 230 kg

+ Nước sản xuất: Haulotte Group – Pháp